Internet - Nyheter


Senaste nytt om Lyssna-Njut Fibernät ABs Internet.

 
Artikelrubriker

Fiberrapport.  2022-07-21 Skriv ut denna artikel.


Bästa Fiber kund.

För er kännedom/information.

Lyssna-Njut Fibernät vidareutvecklar samtliga delområden: Fiberinstallationer, vårt proprietära datasystem LoN_ADM samt laborationer med nästa generations "Fiber Till Abonnent" system/ teknik, in house.

Inom följande områden pågår installationer av fiber.
Följande områden fibreras: Gillmarksbyn, Götene Hus, Stationslunden 3, Håbohus, Lupinvägen och Liljekonvaljvägen. Förtätning av abonnenter inom samtliga våra bostadsområden. Förutsättning: Vi är
operatör och efter inkomna beställningar.

Inom följande bostadsområden är fiberkabel framdragen till fastighet.
Stationslunden 4 och 5.

Inom följande bostadsområden pågår framdragning av optorör/fiber till fastighet.
Bålsta Småstadsutveckling, BålstaPorten, Dragets Industriområde, Götene Hus, Kalmarnäs, Lillsjövägen, Qressida, och SPG Tvåhusplan.

Följande bostadsområden är fibrerade och klara 2022.
Stationslunden 1 och 2, Kalmarsandsvägen 1 - 7, 4 - 14 och HSB Astrakanen. Totalt: ca 350 fiberinstallationer.


Bästa Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom fiberoperatör och fiberinstallatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna bostäder och företag beräknas till ca 5 000 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 11 anställda. Företaget grundades 1973.


Gällande Lyssna-Njut AB:s fiberanslutningar.  2019-06-15 Skriv ut denna artikel.


Frågor gällande våra fiber anslutningar.

Klargörande: Anslutna villaägare som idag köper tjänster av Lyssna-Njut AB, medelst vårt kabel nät, erbjuds att koppla upp sig till fiber nätet.

Anslutningskostnad Fiber: Individuell prissättning pris efter platsbesök from 2017-03-25. Anslutningskostnaden innefattar indragning och montering av fiber konverter vid t.ex. inkommande antennuttag. Samt inkoppling till ett fungerande antennät i fastigheten.

Förutsättning:
- att befintlig kanalisation där nuvarande kablar är förlagda kan användas.
- att erforderliga tillstånd erhålls t.ex. servitut.
- när det blir aktuellt för installationer i ditt bostadsområde tecknas en separat beställning med varje enskild fastighetsägare.

Pågående fiber installationer se Länk

De första bostadsområden som vi driftsätter med fiber och installallerar år 2018: Norra Eneby, Södra Eneby, Södra Viby och Väppeby samfällighetsförening. Parallellt pågår fiber anslutningar på Mansängen, Skeppsvägen, Viby Äng, 746 Bygg samt Väppeby Äng.

2018-2019-2020 kommande bostadsområden för fiber anslutning: Broby backar, Furuhäll, Gillmarksbyn, Prästängen, Råbydal, Södra Viby och Västerängen I och II,

Beräknad tidsåtgång för ombyggnation hela nätet 4 år vi är nu inne på 2:a året. Dvs. klart år 2020.

Bästa Fiber Hälsningar

K-H Granlund

Lyssna och Njut Radio & TV AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver verksamheter såsom kabeloperatör och radio- och TV-handlare. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna enskilda och företag beräknas till ca 3 750 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK och 10 anställda. Företaget grundades 1973.