Driftinformation

 
Artikelrubriker

OK 2020-04-03 17:11 Reducerad Internet kapacitet.  2020-04-03 Skriv ut denna artikel.


2020-04-03 17:11 Ip Only full funktion. Driftstörning löst.

2020-04-03 16:50 IP Onlys driftstörning ligger i jakobsberg. Tekniker på väg.

2020-04-03 16:35 IP Only har driftstörning på Internet

2020-04-03 16:37 Vår internettrafik går nu via Telia.

Start:2020-04-03 16:32 Reducerad Internet kapacitet.

K-H Granlund

Avgrävd Fiber Kabel.  2020-03-23 Skriv ut denna artikel.


Avgrävd fiberkabel.

Någon har grävt utan att begära kabelutsättning och grävt av våra fiberkablar efter Dalstigen.

2020-03-24 08:00-17:00 Markarbeten och förberedelse för omdragning av skadade fibrar.

2020-03-23 08:00-17:00 Markarbeten och förberedelse för omdragning av skadade fibrar.

2020-03-12 08:00-17:00 Temporär återfyllning och fiberskydd.

2020-03-11 20:17 Alla adresser skall nu fungera.

2020-03-11 16:40 Koaxialnätet igång och fungerar.

2020-03-11 18:45 Vissa delar av ovannämnda adresser i fibernätet driftsatt.

2020-03-11 15:15 Provisoriska möjligheter undersöks.

2020-03-11 15:00 Omfattande avgrävning konstaterat 6 st optorör och ca 600 svetsar skall utföras.

Felets start: 2020-03-11 12:15

Avgrävningen är omfattande och berör ca 500 abonnenter.

Påverkar följande områden:

Stockholmsvägen, Bålstavägen, Västerängen 1, Västerängen 2, Pärongränd, Putsvägen och Gipsvägen.

Arbetet beräknas pågå hela kvällen. Beräknas provisoriskt klart under Torsdag.

Arbeten som utförs nu blir provisoriska och slutlig reparation kommer senare.

Hälsningar

K-H Granlund